ก้าวแรกสู่สังเวียนการวางแผนทางการเงิน คือสร้างงบดุลของตัวเอง #1

หลายๆคนอาจมองว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องยากและลำบาก ที่จะต้องทำบัญชีและยุ่งกับตัวเลขยากๆ จนถึงกับถอดใจและล้มเลิกไปในที่สุด แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหากลองได้ทำแล้วจะรู้ว่าง่ายกว่าที่คิด

  • เตรียมกระดาษ 1 แผ่น สร้างงบดุลของตัวเอง
  • การเขียนงบดุลเพื่อเรารู้ว่าเรามีความมั่งคั่งเท่าไร โดย ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย์สุทธิ – หนี้สินสุทธิ

แบ่งกระดาษเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายมือคือสินทรัพย์ของเรา ฝั่งขวามือคือหนี้สิน

สินทรัพย์ในช่องฝั่งซ้ายแบ่ง เป็น 3 ประเภท

  1. สินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินสด เงินฝากในธนาคารเป็นต้น
  2. สินเพื่อการลงทุน เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวม หุ้น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทองคำ
  3. สินทรัพย์ส่วนตัวไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น บ้าน รถยนตร์ เครื่องประดับ

แล้วสรุปตัวเลขสินทรัพย์รวมในบรรทัดสุดท้าย

หนี้สินในช่องฝั่งขวาแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. หนี้สินระยะสั้น
  2. หนี้สินระยะยาว

เขียนเสร็จแล้วสรุปตัวเลขหนี้สินรวมในบรรทัดสุดเช่นเดียวกัน

เมื่อเขียนเสร็จแล้วนำสินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม ผลลัพธ์คือตัวเลขความมั่งคั่งของเรา และเขียนสรุปความมั่งคั่งสุทธิ(Net worth)ว่าเรามีความมั่งคั่งเท่าไรแล้วมาเปรียบเทียบความมั่งคั่งพื้นฐานที่เราควรจะมีว่าคุณมีความมั่งคั่งน้อยหรือต่ำกว่าเกณฑ์

สูตรเกณฑ์ความมั่งคั่งพื้นฐาน ความมั่งคั่งสุทธิ(Net worth) = (อายุงาน X รายได้ต่อปี) หาร 10

รุ่งโรจน์ ศรีขจรลาภ FchFp.

Rungroj Srikhajohnlab FchFp.

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *