คำนวณเงินเกษียณง่ายๆใน3นาที

คำนวณเงินเกษียณง่ายๆใน3นาที

หลังจากเกษียณแล้วเราควรจะมีเงินเท่าไร ถึงจะพอใช้?

1.กำหนดเงินเดือนที่ต้องการหลังเกษียณ โดยคิดเป็นค่าเงินปัจจุบัน
เช่น 30,000 บาท
2.คำนวณเงินเฟ้อ ประเทศไทยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3%
ดังนั้นในทุกๆ 24ปี ค่าใช้จ่ายต่างๆจะแพงขึ้น 2เท่า
สมมุติ ปัจจุบัน อายุ36 ปี ต้องการเกษียณตอน 60 ปี
เงินเดือนตอนเกษียณที่ต้องการ 30,000 บาท
ตอนอายุ 60ปี ต้องใช้เงินเท่ากับ 60,000บาท
3.เอาเงินเดือนที่ต้องการหลังปรับเงินเฟ้อแล้วคูณกับจำนวนปี
เช่น ต้องการมีเงินเกษียณจนถึงอายุ 80 ปีจะต้องใช้เงิน
60,000 * 12เดือน * 20 ปี เท่ากับ 14ล้าน 4แสนบาท
กองทุนเกษียณที่ควรมีเท่ากับ 14ล้าน 4แสนบาท

 

#วางแผนการเงินง่ายนิดเดียว

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *