คุณเชื่อไหมว่าเงินมีชีวิต?

คุณเชื่อไหมว่าเงินมีชีวิต?
เงินถ้าได้รับการปฎิบัติอย่างดี จะอยู่กับคนนั้น
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราปฏิบัติกับเงินไม่ดี คนๆนั้นก็จะไม่มีเงิน
เบี้องหลังความลับ ของคนที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือไม่มีความสามรถในการหาเงิน
คือคนๆนั้นไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเงิน

มีนักบัญชีท่านหนึ่งชื่อว่า คะเมะดะ จุนอิชิโร ผู้ซึ่งรู้ความลับนี้ จากการสังเกตุ
กระเป๋าสตางค์และการใช้เงินของเศรษฐีทั้งหลายที่เป็นลูกค้าของเขา
เศรษฐีทั้งหลายนั้น ล้วนเชื่อว่าเงินมีชีวิต เขาทั้งหลายเหล่านั้น มีความสามารถในการหาเงิน
และความสามารถในการควบคุมเงินได้อย่างดี
นิสัยของคนหาเงินเก่งจะจู้จี้จุกจิกทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเงินและเขาจะไม่ดูถูกเงิน

และสิ่งที่ คะเมะดะ พบอีกสิ่งหนึ่งคือ กระเป๋าสตางค์ของคนที่มีความสามารถในการหาเงินจะแตกต่างจากคนทั่วไป
กระเป๋าสตางค์กับเจ้าของมีอำนาจบางอย่าง และเขาได้ตั้งกฎ200เท่า เกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ไว้โดย
ให้เอาราคากระเป๋าสตางค์ คุณกับ 200 ตัวเลขนี้จะเท่ากับ รายได้ต่อปีของเจ้าของ

คะเมะดะ ได้บอกไว้ว่าหากคุณต้องการหลักฐานข้อเท็จจริงทางวิทยาศาตร์ เขาไม่อาจจะตอบได้อย่างชัดเจน
แต่สิ่งที่เขารู้มันได้ผล
สิ่งที่จะสามารถอธิบายที่สิ่งต่างๆที่เขารู้ได้ใกล้เคียงที่สุดคือเรื่อง จิตใต้สำนึก
คนที่กล้าที่จะซื้อกระเป๋าสตางค์ใบละหลายหมื่นได้ ตัวของเขาเองต้องมีความกล้าในการตัดสินใจอยู่บ้าง
และจิตใต้สำนึกของเขาจะปรับพฤติกรรมในการสร้างรายได้ให้มากกว่าหรือเท่ากับ 200เท่าของราคากระเป๋าสตางค์

สิ่งต่างๆเหล่านี้ความรู้ทางการเงินฝั่งตะวันตกมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเงินและการทดลองไว้อย่างมากมาย
เกี่ยวกับของผิดพลาดของมนุษย์ที่มีต่อการใช้เงินและการลงทุน
เช่น กลัวความสูญเสีย ความผิดพลาดในการใช้จุดอ้างอิง ความเฉี่อย ขาดการมองการไกล เป็นต้น

ลองสำรวจเล่นๆนะครับว่า เมื่อเอาราคากระเป๋าสตางค์ของคุณคูณ200แล้วจะได้เท่ากับรายได้ต่อปีหรือเปล่า ?
และอย่าลืมนะครับว่าเงินชีวิต?
ถ้าคุณซื่อสัตย์และใส่ใจดูแลเขาเป็นอย่างดี เขาก็จะอยู่กับคุณตลอดไป…

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *