คุณแม่โนบิตะวางแผนการเงินอย่างไร

คุณแม่โนบิตะวางแผนการเงินอย่างไร
20140530-004810-2890547.jpg

จุดเริ่มต้นการวางแผนการเงินคือการออม
ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีวินัยในการออมที่ดีที่สุดในโลก โดยมีอัตราการออมเฉลี่ย 25%
คนญี่ปุ่นทั่วไป ออมเงิน 30-35%ของรายได้ และมีกรมธรรม์ชีวิตเฉลี่ย 5ฉบับต่อคน
ที่คนญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นเพราะทักษะในการออมเงินของประเทศญี่ปุ่นที่มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปลายยุค 80

วิธีการที่คนญี่ปุ่นนิยมใช้กัน คือใช้ซองจดหมายจัดการงบประมาณโดยแบ่งเงินงบประมาณเป็นส่วนๆ
(envelope method)และใช้ให้เพียงพอต่อเดือน

และเครื่องมือวางแผนการเงินของคนญี่ปุ่นเรืยก 家计簿( kakeibo )
หมายถึง บัญชีแยกประเภท การเงิน ครัวเรือน (แต่วิธีการจะแตกต่างกับบัญชีครัวเรือนบ้านเรามาก)
ถึงแม้ในปัจจุบันมี ซอฟต์แวร์ ,ไฟล์ Excel หรือ mobile app เข้ามาช่วยในการทำแต่ที่น่าสนใจคือ
การเขียนkakeiboด้วยมือยังเป็นที่นิยม

นอกจากความมีวินัยและการซื่อสัตย์กับตัวเองของคนญี่ปุ่นแล้วอาจจะกล่าวอีกหนึ่งเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของการออม
คือการสร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม สัมผัสได้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออมได้อย่างไม่น่าเชื่อ
เคล็บลับเล็กๆนี้อาจเป็นคำตอบของเราที่ว่าทำไมเราวางแผนการออมไม่ได้ซักที

20140530-004928-2968901.jpg20140530-004929-2969066.jpg

ภาพจาก http://moneysavingmom.com/2010/01/the-envelope-system-prettified.html
ภาพจาก http://www.thriftcore.com/2012/01/household-budgeting-techniqes-envelope.html

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *