ต้องการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน 8%ทำอย่างไร? ลงทุนในอะไรให้ได้ 10%?

คำถามที่ที่ปรึกษาการเงินเจออยู่เสมอๆ และส่วนใหญ่คนที่ถามจะไม่ได้คำตอบ แต่จะเจอคำถามอีกหลายข้อ…ทำไมที่ปรึกษาถึงไม่สามารถตอบได้ทันที กับต้องถามคำถามกลับด้วย?
ตามแนวทางการวางแผนการเงินแล้วที่ปรึกษาการเงินจะแนะนำให้จัดพอร์ดลงทุนตามความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ โดยที่ปรึกษาสามารถจัดพอร์ตลงทุนโดยการกระจายทรัพย์สินลงทุนในสัดส่วนต่างๆให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการหรือเรียกว่า.  Asset Allocation
ที่ปรึกษาจะคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลผลตอบแทนของสินค้าลงทุน ณ. สถานการณ์ปัจจุบัน ในการจัดพอร์ตจึงไม่มีสูตรตายตัว เพราะข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสินค้าทางการเงินของแต่ละบริษัทแม้ลงทุนในลักษณะเดียวกันแต่ค่าตัวเลขที่นำมาคำนวณแตกต่างกัน
ดังนั้นเป็นอะไรที่ยากที่ปรึกษาจะให้คำปรึกษาแบบกว้างๆ ให้ได้ผลตอบแทนที่ต้องการ ว่าจะลงทุนกองทุนนั้น กองทุนนี้โดยไม่เฉพาะเจาะจง และการลงทุนสั้น ยาว ผลตอบแทนก็แตกต่างออกไป
บางครั้งอาจเจอคำถามว่า ลงทุนเพื่ออะไร ต้องการใช้เงินเมื่อไรด้วย
ช่องทางในการจัดพอร์ตลงทุน
1.โปรแกรมจัดพอร์ดการลงทุนอัตโนมัติ เช่น บลจ.วรรณ โดยเข้าเว็บไซค์ของทาง บลจ.
2.จัดพอร์ตลงทุนกับ แผนก Private Wealth แผนกนี้จะมีที่ปรึกษาการเงินไว้สำหรับลูกค้า โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำไว้ว่าเท่าไรถึงจะได้ใช้บริการนี้
3.จัดพอร์ตกับประกันควบการลงทุน สินค้าตัวนี้จะมีตัวแทนประกันที่มีใบอนุญาตแนะนำหลักทรัพย์เป็นผู้แนะนำการจัดพอร์ด ซึ่งจะมีพอร์ตการลงทุนที่ฝ่ายลงทุนของบริษัทได้คำนวณไว้ให้แล้ว หรือถ้าท่านเจอที่ปรึกษาการเงิน(IFA)ที่ขายสินค้าการเงินตัวนี้ด้วย ท่านสามารถจัดพอร์ตได้เองตามต้องการโดยมีที่ปรึกษาการเงินแนะนำและดูแลพอร์ต (สินค้าประกันควบการลงทุน Unit-Link จะประกอบด้วย ประกัน และ กองทุนรวมต่างๆ)

  

ปัจจุบันที่ปรึกษาการเงินมีจำนวนไม่มาก อาจจะไม่เพียงพอที่จะให้คำปรึกษาหรือจัดพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าได้ ทำให้ทาง กลต.ออกใบอนุญาตใหม่ สำหรับจัดพอร์ตการลงทุน -ที่ปรึกษาการลงทุน(IP) โดยเฉพาะ ซึ่งใบอนุญาตนี้จะมีหน้าที่อยู่ระหว่าง ผู้แนะนำหลักทรัพย์ (IC) หน้าที่แนะนำหลักทรัพย์และบริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ กับที่ปรึกษาการเงิน (FA) หน้าที่ดูแลวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต
ถ้าเข้าใจการทำงานของที่ปรึกษาการเงินจริงๆแล้วในการจัดพอร์ตให้ลูกค้าต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่เท่าไรก็ได้ แต่ที่สำคัญรับความเสี่ยงหรือความผันผวนในการลงทุนได้ไหม? O_O
(ตอนหน้าจะแนะนำการจัดพอร์ตลงทุนตามช่วงอายุมาเป็นแนวทางครับ)
#วางแผนการเงินง่ายนิดเดียว

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *