ทุนประกันคุ้มครองรายได้มีเท่าไรถึงพอ…

วิธีคำนวณทุนประกันชีวิตที่จำเป็นและเหมาะสมเฉพาะสำหรับคุณนั้นมีหลากหลายวิธี โดยวันนี้จะมาแนะนำวิธีคำนวณอย่างง่ายกัน

วิธีที่1 คำนวนทุนประกันชีวิตตามมูลค่าตามเศรษฐกิจของบุคคลอย่างง่าย (Human life Value)

แนวคิดนี้คือนำรายได้ที่บุคคลคนนั้นสามารถหาได้ มาตีมูลค่าเป็นทุนประกัน เช่น อายุ 35 ปีมีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือน

วิธีคำนวณทุนประกันอย่างง่ายก็คือ ใช้เงินเดือนที่สามารถหาได้ทั้งหมดของชีวิตของบุคคลนั้นๆ ในกรณีที่เกษียณอายุ 60 ปี

= (50,000 x 12) x (60-35)

=   15,000,000 บาท

วิธีที่ 2 คำนวณทุนประกันตามความจำเป็น วิธีนี้คำนวณตามความต้องการของบุคคลคนนั้นโดยหลักๆที่จำเป็นคือ

  • ทุนประกันไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสุดท้าย คือค่าพิธีงานศพ ในปัจจุบันอยู่ที่ 200,000-700,000 บาท
  • ทุนประกันไว้ใช้สำหรับคุ้มครองรายได้ในการปรับตัว ตัวเลขพื้นฐานคือคำนวนจากรายได้สุทธิ 5 ปี
  • ทุนประกันไว้ใช้สำหรับคุ้มครองหนี้สินทั้งหมด

–          ทุนประกันไว้ใช้สำหรับกองทุนการศึกษาบุตร

นำยอดทุนประกันของทั้ง 4 มารวมกันจะได้ทุนประกันที่จำเป็น หรือวิธีการจำง่ายๆคือ DIME

D = Died

I = Income

M = mortgage and debt

E = Education

เมื่อเรามีเป้าหมายโดยเฉพาะเพื่อดูแลคนที่คุณรักที่อยู่เบื้องหลังแม้ในยามที่คุณจากไป ประกันชีวิตคือตัวช่วยที่มีประโยชน์สำหรับคุณและคนที่คุณรัก

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *