นักวางแผนการเงิน 5 ระดับ

นักวางแผนการเงิน 5 ระดับ
คุณปรึกษาการเงินกับที่ปรึกษาแบบไหน?
1.The search engine specialist (ปรึกษากับ serach engine google pantip หรือเว็บความรู้ทางการเงินต่างๆ)
2.The product salesman (ปรึกษากับที่ปรึกษาประกันภัย หรือที่ปรึกษาการลงทุน(IP)
3.The Everyday planner (นักเขียนแผนการเงิน)
4.The independent planer (ปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินอิสระ ที่ปรึกษาที่วางแผนการเงินกับลูกค้าโดยตรง)
5.The True client advocate (ปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างแท้จริง เห็นผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก บริการและทำความเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง)

 

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *