บริหารเงินวางแผนอนาคตเพื่อลูกน้อย

บริหารเงินวางแผนอนาคตเพื่อลูกน้อย

 

คำถามที่พบประจำสำหรับคุณพ่อคุณแม่คือ อยากเก็บเงินให้ลูกควรวางแผนอย่างไรดี วันนี้เรามีวิธีการ บริหารเงินวางแผนอนาคตลูกน้อยที่เป็นแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่มาฝาก

5 ขั้นตอนบริหารเงินวางแผนอนาคตเพื่อลูกน้อย

  1. สร้างความคุ้มครองรายได้

การปกป้องรายได้ของหัวหน้าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ เปรียบเหมือนเราทำประกันให้ห่านที่ออกไข่เป็นทอง คำ หรือทำประกันให้กับเครื่องพิมพ์ธนบัตรของครอบครัว หัวหน้าครอบครัวควรมีทุนประกันชีวิต 5 เท่าของ รายได้ต่อปีเป็นอย่างน้อย และควรพิจารณาประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง และค่าชดเชยรายได้ให้เหมาะ สม

เงิน10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้สร้างความคุ้มครองให้ครอบครัว

โดยส่วนใหญ่สิ่งที่พ่อแม่ทำก็คือการเปิดบัญชีเงินฝากและพยายามเก็บเงินสะสมให้ลูกน้อย แต่แท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายได้ของพ่อแม่ หากสูญเสียรายได้ส่วนนี้ไปเท่ากับครอบครัวอาจต้องสูญสลายไปด้วย

  1. สร้างกองทุนสำรอง

 เงินก้อนนี้จะช่วยรักษาสภาพคล่องให้ครอบครัว มีไว้ใช้จ่ายในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวขาดรายได้

กองทุน สำรอง 3 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน

  1. สร้างกองทุนเหตุฉุกเฉิน

เรื่องไม่คาดฝันในชีวิตสามารถมีได้ในทุกๆ วัน แม้เราจะวางแผนการเงินในครอบครัวอย่างดีแล้ว ฉะนั้นจึง ควรสร้างกองทุนฉุกเฉินเก็บในรูปของเงินฝากที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อความมั่นคงของครอบครัว โดยควรมี

เงินส่วนนี้ 15 เปอร์เซ็นต์ของความมั่งคั่งของครอบครัว ซึ่งเงินก้อนนี้จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะหยิบออกมา

ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นกองทุนที่สำคัญที่สุด

ความมั่งคั่งของครอบครัว = สินทรัพย์รวมทั้งหมด*หนี้สินทั้งหมด

*รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มี ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บ้าน รถ ทอง กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น

 

  

  1. สร้างกองทุนการศึกษา

พ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของบุตรตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญาตรีในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยอยู่ที่ 2 – 5 ล้านบาทต่อบุตร 1 คน (คิดอัตรา เงินเฟ้อการศึกษาอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์)

การวางแผนแบ่งเงินออมเพื่อการศึกษาบุตร

แบ่งออกเป็น 3

ออมระยะสั้น, ออมระยะกลาง, ออมระยะยาว

ด้วยเงิน 15 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในความเสี่ยงที่รับได้และสามารถดึงเงินออกมาใช้จ่ายได้ในทุกช่วงเวลา

5. สร้างกองทุนเกษียณของตัวเอง

พ่อแม่หลายคนทุ่มเทในเรื่องการศึกษาบุตรมากจนลืมวางแผนให้กับอนาคตของตัวเอง ซึ่งปัญหานี้อาจย้อน กลับมาทำร้ายลูกของคุณได้ในภายหลัง เพราะลูกจะต้องหารายได้มาเลี้ยงดูพ่อแม่ ที่ไม่มีรายได้เมื่อ เกษียณอายุแล้ว และเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการศึกษาที่เราได้ทุ่มเทให้กับบุตรนั้นจะ สามารถสร้างรายได้ให้กับบุตรเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตัวเขาและเลี้ยงดูเราได้เพียงพอ ฉะนั้นจึงควรวางแผนการ ออมเงินเพื่อเกษียณอายุในช่วงชีวิตหลังเกษียณให้กับตัวเองด้วย
รุ่งโรจน์ ศรีขจรลาภ FchFp.

Rungroj Srikhajohnlab FchFp.

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *