ผ่าแบบประกันชีวิตเรียนรู้โครงสร้างความคุ้มครอง

วันนี้เราจะมาเรียนรู้โครงสร้างหลักๆของประกันชีวิต เพื่อทำความเข้าใจสาระสำคัญและสร้างความคุ้มครองที่เหมาะสมเฉพาะสำหรับตัวคุณ โดยประกันชีวิตมีส่วนสำคัญแบ่งออกเป็น

  1. ทุนประกันชีวิต คือจำนวนเงินประกันที่เราได้ทำสัญญาไว้กับบริษัทประกัน
  2. เบี้ยประกัน คือจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายให้กับบริษัทประกัน

ซึ่งปกติแล้วเบี้ยประกันชีวิตประกอบด้วย 1.อัตรามรณะ (Coi) 2.ค่าดำเนินการ และ3.ผลตอบแทน

เบี้ยประกันชีวิตเปรียบเทียบได้คือราคาขายของสินค้าชิ้นหนึ่ง ซึ่งประกอบ2ส่วนหลัก นั้นคือส่วนของต้นทุน กับ กำไรนั่นเอง ต้นทุนของประกันก็คือ อัตรามรณะ (Coi) ของผู้เอาประกัน + ค่าดำเนินการของบริษัท

เบี้ยประกัน = (อัตรามรณะ (Coi) + ค่าดำเนินการ) + ผลตอบแทน

ราคาสินค้า = ต้นทุน + ผลตอบแทน

ด้วยเหตุนี้เบี้ยประกันภัยแต่ละแบบจึงต่างกัน เพราะมีการผสมองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป เช่น

1.ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาจะมีเบี้ยประกันภัยต่อทุนประกันเท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์

2.ประกันชีวิตแบบตลอดชีพจะมีเบี้ยประกันภัยต่อทุนประกันเท่ากับ 1.5-3 เปอร์เซ็นต์

3.ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เบี้ยประกันภัยต่อทุนประกันเท่ากับ 5-20 เปอร์เซ็นต์

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้จะไม่มีส่วนค่าผลตอบแทน มีส่วนต้นทุนเพียงอย่างเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าเบี้ยจ่ายทิ้ง ส่วนเบี้ยที่มากกว่าของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั้นก็คือส่วนของผลตอบแทนที่บริษัทประกันนำไปลงทุนและนำมาจ่ายผลตอบแทนคืนนั่นเอง หากเราเข้าใจองค์ประกอบของประกันแล้วประกันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *