ลงทุน4มิติ

1.มิติแรก ลงทุนใน Human asset คือ ครอบครัว พ่อแม่ ภรรยา ลูก และญาติ …
2.มิติสอง ลงทุนใน Intellectual asset คือ ความรู้ ปัญญาต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ สัมมนา เรียนภาษา …
3.มิติสาม ลงทุนใน Fanancial asset คือ สินทรัพย์การเงินต่างๆ กองทุน หุ้น อสังหาริมทรัพย์
4.มิติสี่ ลงทุน ใน Social asset คือ จากแบ่งปันเพื่อสังคม ภาษี กิจกรรมทางสังคม
การวางแผนการเงินไม่ได้มองแต่ มิติเรื่องการเงิน(Financial)อย่างเดียว แต่มองในหลายๆมิติ รวมถึงเรื่องชีวิตและสังคมด้วย
ความร่ำรวยที่แท้จริงในการวางแผนการเงินของแต่ละคนจึงไม่ได้อยู่ที่สินทรัพย์ทางการเงิน (Fanancial asset) แต่รวม human asset และ intellectual asset ด้วย ทำให้ รวยจนของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนไม่ต้องมีเงินมาก แต่ครอบครัวดี และมีที่ทำงานที่มั่นคง ก็ถือว่าร่ำรวยแล้ว
ส่วนบางคน มีเงินมากมายแต่ก็ยังคิดว่าตัวเองไม่รวยก็มี…
และที่สำคัญจะเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะแบ่งปันเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นความรู้ในตัวเอง หรือแบ่งปันสมบัติของตัวเองบางส่วนให้สังคม คนกลุ่มนี้ผมขอเรียกว่าคนที่จะไม่มีวันจน…
มิติในการลงทุนของคุณเป็นแบบไหน เป้าหมายในชีวิตคืออะไร ? อยากจะเป็นอย่างไรในอนาคต?
สำรวจตัวเองวันนี้ ? เพราะคุณปลูกมะม่วง คุณก็จะได้มะม่วง
#วางแผนการเงินง่ายนิดเดียว

 

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *