วางแผนการศึกษาประหยัดเงินในกระเป๋า

วางแผนการศึกษาประหยัดเงินในกระเป๋า
สมมุติต้องการทุนการศึกษาบุตรสำหรับเรียนปริญญาตรี 1,000,000บาท
-ถ้าเริ่มวางแผนตั้งแต่แรกเกิด ต้องฝากเงินเดือนละ 2,225 บาท
-ถ้าเริ่มวางแผนตอนลูกอายุ 6ขวบ ต้องฝากเงินเดือนละ 4,391 บาท
-ถ้าเริ่มวางแผนตอยลูกอายุ12ขวบ ต้องฝากเงินเดือนละ 11,359 บาท
สมมุติฐานกองทุนการศึกษาผลตอบแทน 8%
กรณีแรกใช้เงินทั้งสิ้น 480,600 บาท
กรณีสองใช้เงินทั้งสิน 632,304 บาท
กรณีสามใช้เงินทั้งสิน 817,848 บาท
วางแผนก่อนรวยก่อนประหยัดกว่า 

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *