วางแผนการเงิน วอร์เรน บัพเฟตต์

1. ความขยัน – ขยันย่อมได้ผลตอบแทน เอาแต่พูดมีแต่ยากจน
2. ความเกียจคร้าน – เหมือนกุ้งหลับย่อมถูกกระแสน้ำพัดไกล
3. จัดระบบบัญชี – ไม่มีประโยชน์ที่จะกางร่มกลางฝนหากรองเท้ายังขาดเป็นรู 
4. รายได้ – อย่าหวังพึ่งรายได้จากทางเดียว
5. รายจ่าย – ถ้าคุณซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่ช้าคุณต้องขายสิ่งที่จำเป็น
6. การเสี่ยง – อย่าวัดความลึกของแม่น้ำด้วยเท้า
7. การออม – อย่าออมจากส่วนที่เหลือจ่าย จงออมจ่ายจากส่วนที่เหลือออม

8. การลงทุน – อย่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียว

9. การยืม – ลูกหนี้คือทาสของเจ้าหนี้
10.การตรวจสอบ – จงเฝ้าดูค่าใช้จ่ายเล็กน้อย เพราะรูรั่วเล็กๆสามารถจมเรือได้

I’m certain those who have already been practicing these principles remain financially healthy. I’m equally confident that those who resolve to start practicing these principles will quickly regain their financial health. 
Let us become wiser and lead a happy, healthy, prosperous and peaceful life.”…
ผมมั่นใจว่าคนที่ทำ เช่นนี้มาตลอดจะ ยังคงสถานะทาง การเงินที่แข็งแรงไว้ ได้ และผมก็มั่นใจเช่นกัน ว่าคนที่ ตกลงใจทำตาม หลักการเหล่านี้จะฟื้นตัวได้เร็ว ขอเราจงใช้ สติปัญญาให้มากขึ้น มีความสุข สุขภาพ แข็งแรง มีชีวิตที่รุ่งเรืองและ สงบสุข ” 

Warren Buffett

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *