หน้าที่ของนักวางแผนการเงิน

1.หาเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
2.ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของลูกค้า
3.หาเป้าหมายที่ต้องเตรียมเพิ่ม
4.วางแผนการออมหรือลงทุนเพิ่มเติม
5.เลือกเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม

Financial Planning in Practice
มงคล ลุสัมฤทธิ์
17/12/2557

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *