ออมเงินง่ายสไตล์แม่บ้านญี่ปุ่น

คุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านคงเคยเจอปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้โดยไม่รู้ตัว ทำให้ไม่สามารถออมเงินได้ วันนี้จะมาแนะนำการออมเงินโดยใช้วิธีตามแบบฉบับแม่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่การสร้างสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม สัมผัสได้ ในรูปแบบของซองจดหมาย

วิธีการออมเงินแบบนี้ง่ายมาก เริ่มจาก

  1. เตรียมซองจดหมายตามจำนวนหมวดหมู่รายการรายจ่ายประจำเดือน หรือใช้สมุดจดบันทึกแบบห่วงขนาดพกพาและเปลี่ยนไส้ในให้เป็นซองซิบแบบใส
  2. แบ่งเงินงบประมาณในแต่ละเดือนออกเป็นส่วนๆ โดยเขียนกำกับแต่ละซองว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
  3. เมื่อใช้จ่ายในซองนั้นๆก็จดบันทึกวันที่และจำนวนเงินที่ใช้จ่าย

กฎเหล็กที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในการออมเงินรูปแบบนี้ก็คือ การใช้เงินตามงบประมาณอย่างซื่อสัตย์ โดยห้ามโยกย้ายเงินแต่ละซองที่กำหนดไว้อย่างเด็ดขาด เพียงเท่านี้คุณอาจพบว่าในแต่ละเดือนคุณมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ และสามารถนำเงินที่เหลือในแต่ละเดือนไปต่อยอดให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม อาจเรียกได้ว่านี่คือมหัศจรรย์แห่งการออม

รุ่งโรจน์ ศรีขจรลาภ FchFp.

Rungroj Srikhajohnlab FchFp.

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *