มนุษย์เงินเดือนก็ออมเงินได้ง่ายๆด้วยกฎ 80/20 

ข่าวดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนก็คือ “พวกคุณคือกลุ่มคนที่วางแผนการเงินได้ง่ายที่สุด” เพราะมีเงินเข้าสม่ำเสมอและมีรายจ่ายที่แน่นอนคงที่  แต่หากคุณมีคำค้านอยู่ในใจว่า “ไม่จริง” เรามาลองใช้กฎ 80/20 สำรวจพฤติกรรมทางการเงินของคุณกัน

กฎ 80/20 มีหลักการดังนี้ “สิ่งสำคัญจำนวนไม่มากสามารถสร้างผลกระทบได้เยอะ แต่สิ่งไม่สำคัญจำนวนมากกลับสร้างผลกระทบได้น้อย” เช่น รายจ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ จะมาจากกลุ่มรายการ 20 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เรามาเริ่มออมเงินเพื่อเปลี่ยนจากมนุษย์เงินเดือนปกติให้เป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคงและมั่งคั่งกัน เริ่มจากแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น 3 ส่วนคือ

  1. รายจ่ายจำเป็นที่จะต้องจ่ายทุกเดือนหรือทุกปี เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ค่าประกันสุขภาพ ประกันชีวิต สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 50 เปอร์เซ็นต์ของรายได้
  2. รายจ่ายเพื่ออนาคต เช่น การออมเงิน การลงทุน ฝากเงินธนาคาร ซื้อประกันออมทรัพย์ การลงทุนในกองทุน ลงทุนในความรู้การศึกษา สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้

โดยรายจ่ายตามข้อ 1 และข้อ 2 สามารถจัดสรรโดยการหักผ่านบัญชีธนาคาร

  1. รายจ่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร สัดส่วนที่เหมาะสมคือ 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ถ้าเราสามารถควบคุมรายจ่าย 20 เปอร์เซ็นต์นี้ได้ เราก็จะสามารถควบคุมรายจ่ายทั้งหมดได้

วิธีการควบคุมง่ายๆคือ เมื่อเงินเดือนออก ก็แบ่งเงิน 20 เปอร์เซ็นต์นี้แยกออกมา อาจถือเป็นเงินสดทั้งหมดเพื่อใช้ตลอดทั้งเดือน ถ้าใช้เหลือก็เก็บแยกไว้ต่างหาก เพื่อให้รางวัลตัวเองด้วยการใช้ซื้อของที่อยากได้หรือท่องเที่ยว เพียงเท่านี้ปัญหาการออมเงินของมนุษย์เงินเดือนก็ถูกกำจัดออกไปเสียที

 (การแบ่งรายการต่างๆในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ให้นำหลักการไปใช้คือควบคุมเงินส่วนน้อยเพื่อที่เราสามารถควบคุมเงินส่วนใหญ่ไว้ได้)

รุ่งโรจน์ ศรีขจรลาภ FchFp.

Rungroj Srikhajohnlab FchFp.

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *