Buckets Strategy กลยุทธ์บริหารเงินสำหรับวัยเกษียณ

อีกหนึ่งปํญหาของการวางแผนการเงิน คือหลังเกษียณกับเงินก้อนหนึ่งเราจะทำอย่างไรกับมันดี?สิ่งที่นักวางแผนการเงินแนะนำคือให้เราเอาเงินเกษียณของเราทั้งหมดหารด้วย300และนำเงินจำนวนนั้นเป็นเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเดือนเช่น ถ้าเรามีเงินเก็บจำนวน 6ล้านบาท นำมาหาร 300 เราสามารถใช้จ่ายได้ต่อเดือนเดือนละ 20,000 บาทจะเพียงพอใช้ได้ตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เราต้องกังวลคือเงินเฟ้อนั้นเอง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเงินเท่าเดิม เราจะซื้อของได้น้อยลง เงิน20,000 บาทของเราต่อเดือนมันด้อยค่าลงนั้นเอง ดังนั้นเราเลยต้องหาวิธีที่ทำให้เงินเกษียณของเราชนะเงินเฟ้อ และต้องทำให้มันไม่เสี่ยงไม่ผันผวนไปในตัวเดียวกันด้วยกลยุทธ์ถอนเงินแบบBuckets จึงนำมาใช้เพื่อวางแผนการเงินหลังเกษียณได้อย่างดีหลักการก็คือ เราจะแบ่งเงินออกเป็น 3 ถังด้วยกันตามลักษณะการใช้งานประกอบไปด้วย 1.ถังเงินสำรอง 2.ถังเติมเงิน 3.ถังรักษาคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิดนี้สามารถโอกาสสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสด 3.0 – 4.2% และสามารถสร้างกระแสเงินต่อเนื่องได้ตลอดด้วยไม่ต้องกังวลความผันผวนของตลาด ถังที่ 1 ลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินดังกล่าวจะมีมูลค่าครบถ้วน และพร้อมใช้อยู่เสมอหากมีความจำเป็น ในช่วงประมาณ 3 – 5 ปีข้างหน้า เช่น กองทุนตลาดเงิน หรือ เงินฝาก ถังที่ 2 ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสดสม่ำเสมอ เพื่อทำหน้าที่เสมือนก๊อกน้ำ ที่คอยเติมน้ำ (เงินสด) ลงในถังที่ 1 อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่จำเป็น อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าที่อยู่อาศัย […]

วางแผนเกษียณ ลงทุนอะไรดี เพื่อวันหยุดที่ยาวที่สุด

หากคุณไม่ได้รู้เรื่องข้างต้น พูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินในวันนี้ ใช้เวลาในการสนทนา
และวางแผนเพื่อวันหยุดที่ยาวที่สุดในชีวิตของคุณ… การเกษียณอายุของคุณ!

Core and Satellite Portfolio

 

การลงทุนแบบ “Core” และ “Satellite” Portfolio คืออะไร?

นิยามและกลยุทธ์การบริหารการลงทุน
สร้างผลงานที่ดีที่สุดของการลงทุนด้วยการออกแบบพอร์ตลงทุนแบบ “Core” และ “Satellite” Portfolio

ถ้าเราต้องการสร้างออกแบบการลงทุนที่เรียบง่ายที่สุด และต้องการสร้างผลตอบแทนดีที่สุด นักทุนจะต้องเรียนรู้กับพื้นฐานของการสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยการออกแบบที่เรียกว่า “core and “Satellite””

กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด และหลักการการสร้าง “Core” และ “Satellite” Portfolio เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในระยะยาว

[…]