3อย่างที่ลูกค้ามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน

Financial Planning Is NOT
1.Sell Financial Product
2.Short Term

3.Fund Picking

3อย่างที่ลูกค้ามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
1.วางแผนการเงินคือการขายสินค้าการเงิน
2.วางแผนการเงินคือการวางแผนระยะสั้น
3.วางแผนการเงินคือการเลือกซื้อกองทุน

 

  

    

 

 

ชอบโบว์ชัวร์อันนี้ตรงที่บอกขั้นตอนการวางแผนการเงินสำหรับลูกค้าให้เข้าใจง่ายและสื่อสารตรงกันไม่คลาดเคลื่อน 

สรุปขั้นตอนการวางแผนการเงิน
1.เข้าใจอนาคต/เป้าหมายของลูกค้า
2.สร้างแผนการเงิน
3.สร้างทางเลือกที่ฉลาด(ลูกค้าเลือกทางเลือกที่ต้องการ)
4.ติดตามและประเมินผล

นับจาก5-6ปีที่แล้วที่ได้ยินอาชีพ “ที่ปรึกษาการเงิน”
จากห้องเรียนปริญญาโทการเงิน จนถึงวันนี้อาชีพที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ได้ค่อยๆเดินมาอย่างช้าๆและเป็นจริงขึ้นทุกวัน

ถ้านึกถึง”ที่ปรึกษาการเงิน”ขอให้นึกถึง”แผนการเงิน”
เปรียบเสมือน”แผนที่การเดินทาง”ที่”นักวางแผนการเงิน”กับ”ลูกค้า”ช่วยกันวาดขึ้น เพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคต “สินค้าทางการเงิน”เปรียบเสมือน”พาหนะ”ไปสู่เป้าหมาย โดยระหว่างการเดินทางคุณจะมีนักวางแผนการเงินเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง…

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *