Buckets Strategy กลยุทธ์บริหารเงินสำหรับวัยเกษียณ

อีกหนึ่งปํญหาของการวางแผนการเงิน คือหลังเกษียณกับเงินก้อนหนึ่งเราจะทำอย่างไรกับมันดี?สิ่งที่นักวางแผนการเงินแนะนำคือให้เราเอาเงินเกษียณของเราทั้งหมดหารด้วย300และนำเงินจำนวนนั้นเป็นเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเดือนเช่น ถ้าเรามีเงินเก็บจำนวน 6ล้านบาท นำมาหาร 300 เราสามารถใช้จ่ายได้ต่อเดือนเดือนละ 20,000 บาทจะเพียงพอใช้ได้ตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เราต้องกังวลคือเงินเฟ้อนั้นเอง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเงินเท่าเดิม เราจะซื้อของได้น้อยลง เงิน20,000 บาทของเราต่อเดือนมันด้อยค่าลงนั้นเอง

ดังนั้นเราเลยต้องหาวิธีที่ทำให้เงินเกษียณของเราชนะเงินเฟ้อ และต้องทำให้มันไม่เสี่ยงไม่ผันผวนไปในตัวเดียวกันด้วยกลยุทธ์ถอนเงินแบบBuckets จึงนำมาใช้เพื่อวางแผนการเงินหลังเกษียณได้อย่างดีหลักการก็คือ เราจะแบ่งเงินออกเป็น 3 ถังด้วยกันตามลักษณะการใช้งานประกอบไปด้วย

  • 1.ถังเงินสำรอง
  • 2.ถังเติมเงิน
  • 3.ถังรักษาคุณภาพชีวิต

ภายใต้แนวคิดนี้สามารถโอกาสสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสด 3.0 – 4.2% และสามารถสร้างกระแสเงินต่อเนื่องได้ตลอดด้วยไม่ต้องกังวลความผันผวนของตลาด

ถังที่ 1 ลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินดังกล่าวจะมีมูลค่าครบถ้วน และพร้อมใช้อยู่เสมอหากมีความจำเป็น ในช่วงประมาณ 3 – 5 ปีข้างหน้า เช่น กองทุนตลาดเงิน หรือ เงินฝาก

ถังที่ 2 ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสดสม่ำเสมอ เพื่อทำหน้าที่เสมือนก๊อกน้ำ ที่คอยเติมน้ำ (เงินสด) ลงในถังที่ 1 อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่จำเป็น อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าที่อยู่อาศัย ค่าน้ำ ค่าไฟ อย่างเพียงพอ เช่น หุ้นกู้, REITs หรือ ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ถังที่ 3 ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพชีวิตของเรานั้นจะอยู่ในระดับเดิม หรือดีขึ้นในระยะยาว มากกว่าเพียงแค่ใช้ชีวิตวันต่อวันจากสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอเท่านั้น เช่น หุ้น หรือกองทุนรวมหุ้น ที่มีโอกาสเติบโตได้ดีในระยะ 10 ปีขึ้นไป

พอร์ตนี้เหมาะกับใคร

– เหมาะกับนักลงทุนที่เกษียณใหม่ เริ่มจัดสรรเงินลงทุนครั้งแรก ก่อนที่จะลงทุนในพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม เพื่อเร่งสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว

– เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนกระแสเงินสด 3.00 – 4.20% ต่อปี ภายใต้การรับความเสี่ยงได้ต่ำถึงปานกลางหรือ นักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ใกล้เคียงหุ้นกู้และประกันบำนาญ แต่ต้องการสภาพคล่องจากการขายคืนที่สูงกว่าก็สามารถลงทุนได้

หมายเหตุ

– นอกจากพอร์ตการลงทุนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน จะต้องวางแผนเรื่องค่าใช่จ่ายด้วยสูงภาพเพิ่มเติม ถ้าใครไม่ได้วางแผนไว้แนะนำแบ่งเงินเป็น 50-30-20 ในการใช้เงินหลังเกษียณอีกด้วย

50-ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าอาหาร

30-ค่าใช้จ่ายสำหรับเราอยากได้ เช่น ท่องเที่ยว ซื้อของ

20-เก็บสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ

#เกษียณสุข