วางแผนเกษียณ ลงทุนอะไรดี เพื่อวันหยุดที่ยาวที่สุด

หากคุณไม่ได้รู้เรื่องข้างต้น พูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินในวันนี้ ใช้เวลาในการสนทนา
และวางแผนเพื่อวันหยุดที่ยาวที่สุดในชีวิตของคุณ… การเกษียณอายุของคุณ!

Core and Satellite Portfolio

 

การลงทุนแบบ “Core” และ “Satellite” Portfolio คืออะไร?

นิยามและกลยุทธ์การบริหารการลงทุน
สร้างผลงานที่ดีที่สุดของการลงทุนด้วยการออกแบบพอร์ตลงทุนแบบ “Core” และ “Satellite” Portfolio

ถ้าเราต้องการสร้างออกแบบการลงทุนที่เรียบง่ายที่สุด และต้องการสร้างผลตอบแทนดีที่สุด นักทุนจะต้องเรียนรู้กับพื้นฐานของการสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วยการออกแบบที่เรียกว่า “core and “Satellite””

กลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุด และหลักการการสร้าง “Core” และ “Satellite” Portfolio เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนในระยะยาว

[…]

วางแผนการเงินง่ายนิดเดียว เพียง นับหนึ่งถึงห้า…

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นคือการออม การออมเงินคือหัวใจแรกของการวางแผนการเงิน กว่าจะถึงความมั่งคั่งที่ตั่งใจไว้ก้าวแรกคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่ออนาคตที่มั่งคง ขั้นตอนที่ 2 เคล็ดลับ คือ 1. สร้างสินทรัพย์ 2.หยุดสร้างหนี้ เคล็ดลับของการสร้างความมั่งคั่งหลักๆมีอยู่แค่ 2 อย่างเท่านั้น คือสร้างสินทรัพย์ และหยุดสร้างหนี้สิน และสินทรัพย์นี้เองจะทำให้เราสามารถมีอิสระภาพทางการเงินได้ในอนาคต เมื่อรายได้ของสินทรัพย์มากกว่ารายจ่ายของตัวเรา ขั้นตอนที่ 3 เข้าใจความจริงสามอย่าง 1. ตายเร็ว (ทิ้งภาระให้คนที่อยู่ ) 2. ตายช้า (ไม่มีเงินเกษียณ) 3. ไม่ตาย (ทุพพลภาพ ) ความจริง 3 อย่างที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อความไม่ประมาทในการวางแผนการเงิน เพราะการวางแผนการเงินคือการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต และความจริง 3 อย่างนี้เราสามารถวางแผนเตรียมการปกป้องได้ ขั้นตอนที่ 4 ลำดับการสร้างความมั่งคั่ง คือ 1. สร้างความมั่นคั่ง (Wealth Creation) 2. ปกป้องความมั่นคั่ง(Wealth Protection) 3. สะสมความมั่งคั่ง (Wealth[…..]

คัมภีร์วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการออมและการลงทุน

การออมระยะยาว เงินฝากออมทรัพย์ระยะยาวจะต้องเป็นร้อยละ 12 ของรายได้รวม หรืออย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวมซึ่งถือว่าเป็นที่เพียงพอ การวางแผนการเกษียณอายุของการออมระยะสั้นควรจะเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม และเงินฝากออมทรัพย์การศึกษาร้อยละ 2 ของรายได้รวม กฎการออมและการลงทุน: 1. มูลค่าบ้านของคุณจะต้องเป็น 2-3 เท่าของรายได้ต่อปีของครอบครัวของคุณ 2. มูลค่าของรถของคุณควรจะน้อยกว่า 50% ของรายได้ต่อปี รถใหม่จะต้องใช้งานเป็นเวลา 10 ปี เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน 3. จัดสรรสินทรัพย์โดยใช้กฎ100 เปอร์เซ็นต์การลงทุนในหุ้น = 100-อายุ ตราสารหนี้ = อายุ 4. กองทุนฉุกเฉิน ควรจะเป็น 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ สำหรับคนที่เกษียณมันควรจะเป็นค่าใช้จ่ายใน 1 ปี 5. กฎ 72 ใช้คำนวณจำนวนปีที่ทำให้จำนวนเงินที่จะเป็นสองเท่า = 72 / อัตราผลตอบแทน 6. กฎ 114 ใช้คำนวณจำนวนปีที่ทำให้จำนวนเงินที่จะเป็นสามเท่า =[…..]