ซื้อประกันบำนาญให้มีรายได้ตอนเกษียณทุกเดือน

วันนี้เรามาแนะนำ Tip ง่ายๆในการซื้อประกันแบบบำนาญให้มีเงินเดือนหลังเกษียญกัน ประกันบำนาญเป็นการการันตีรายได้หลังเกษียณที่แน่นอน เคล็บลับง่ายๆ ที่จะทำให้เรามีรายได้หลังเกษียณ ทุกเดือนคือ แบ่งซื้อประกันแบบบำนาญทุกๆ เดือนเดือนละฉบับ เช่น ถ้าต้องการเงินเดือน หลังเกษียณเดือนละ 30,000 บาท แทนที่เราจะซื้อประกันบำนาญผลตอบแทนปีละ 360,000 บาท ให้เราเลือกซื้อประกันบำนาญผลตอบแทนปีละ 30,000 บาท แต่ซื้อเดือนละครั้ง เพียงเท่านี้ช่วงหลังเกษียณ เราก็จะมีรายได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการบริหารเงินหลังเกษียณ เหมือนมีคนจ่ายเงินเดือนให้เราใช้ จนเสียชีวิต

วางแผนการเงินง่ายนิดเดียว เพียง นับหนึ่งถึงห้า…

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นคือการออม การออมเงินคือหัวใจแรกของการวางแผนการเงิน กว่าจะถึงความมั่งคั่งที่ตั่งใจไว้ก้าวแรกคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่ออนาคตที่มั่งคง ขั้นตอนที่ 2 เคล็ดลับ คือ 1. สร้างสินทรัพย์ 2.หยุดสร้างหนี้ เคล็ดลับของการสร้างความมั่งคั่งหลักๆมีอยู่แค่ 2 อย่างเท่านั้น คือสร้างสินทรัพย์ และหยุดสร้างหนี้สิน และสินทรัพย์นี้เองจะทำให้เราสามารถมีอิสระภาพทางการเงินได้ในอนาคต เมื่อรายได้ของสินทรัพย์มากกว่ารายจ่ายของตัวเรา ขั้นตอนที่ 3 เข้าใจความจริงสามอย่าง 1. ตายเร็ว (ทิ้งภาระให้คนที่อยู่ ) 2. ตายช้า (ไม่มีเงินเกษียณ) 3. ไม่ตาย (ทุพพลภาพ ) ความจริง 3 อย่างที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อความไม่ประมาทในการวางแผนการเงิน เพราะการวางแผนการเงินคือการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต และความจริง 3 อย่างนี้เราสามารถวางแผนเตรียมการปกป้องได้ ขั้นตอนที่ 4 ลำดับการสร้างความมั่งคั่ง คือ 1. สร้างความมั่นคั่ง (Wealth Creation) 2. ปกป้องความมั่นคั่ง(Wealth Protection) 3. สะสมความมั่งคั่ง (Wealth[…..]