FINICORN SERVICE

รูปแบบชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งของคุณกำหนดได้
ด้วยแผนทางการเงินที่รอบด้านในทุกช่วงของชีวิต
และนี่คืองานของเรา FINICORN

ในวันที่งานสะดุด ให้เงินทำงานแทนคุณ

เพื่อปกป้องฝันของคนที่คุณรัก

ทุกวันนี้คุณทำงานเพื่อใคร…

จริงหรือไม่…ที่คุณทำงานหนัก ก็เพื่อคนที่คุณรัก

รายได้ของคนเรานั้นมาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ คนหาเงิน และ เงินหาเงิน

คนหาเงินเป็นแหล่งรายได้ชั่วคราว หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้

เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

นั่นหมายถึงรายได้หรือแหล่งเงินก็ต้องหยุดลงทันทีตามความสามารถของบุคคลนั้น

ส่วนเงินหาเงินเป็นแหล่งรายได้ถาวร เช่น เงินฝากธนาคาร หรือการทำประกันคุ้มครองรายได้

ถ้าวันนี้คุณต้องหยุดทำงานโดยฉับพลัน คุณมีเงินเพียงพอที่จะให้เงินทำงานแทนคุณแล้วหรือยัง

ชีวิตหลังเกษียณต้องออกแบบ

ด้วยตัวคุณเองตั้งแต่…วันนี้

คุณรู้ไหมว่าคนเกษียณในบ้านเรานั้นมี 2 ประเภทคือ เกษียณแล้วสบายและเกษียณแล้วลำบากคุณเคยลองจินตนาการดูไหมว่าคุณอยากอยู่ในกลุ่มไหนความจริงก็คือ คนส่วนมากอยู่ในกลุ่มเกษียณแล้วลำบาก

 

นั่นเป็นเพราะขาดการวางแผนทางการเงินอย่างถูกวิธี

ลองคำนวณดูง่ายๆด้วยการนำรายได้จากทรัพย์สินหารด้วยรายจ่าย

หากผลลัพธ์ได้มากกว่า 1 คุณเป็นผู้โชคดีที่สามารถเกษียณได้ทันที

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเงินออมเพียงพอ นักวางแผนการเงินมืออาชีพพร้อมดูแลคุณ

การศึกษาสร้างบันไดสู่ความสำเร็จ

อนาคตที่สดใสของลูก คุณเป็นผู้สร้าง

 

“ลูก 1 คน ใช้เงิน 10 ล้าน” คำพูดนี้คงไม่ผิดไปจากความจริง

เพราะค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เลี้ยงดูลูกในปัจจุบัน เพื่อให้ได้รับการศึกษา

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบปริญญานั้นปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นแม้ว่าคุณจะ

เตรียมเงินก้อนนี้ไว้หรือไม่ก็ตาม คุณก็จำเป็นต้องจ่ายเพื่อสร้างรากฐาน

ชีวิตที่ดีให้แก่ลูกที่คุณรัก การวางแผนการศึกษาถือเป็นการตั้งเป้าหมาย

ในระยะยาวสำหรับการวางแผนทางการเงิน ที่ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไร

นั่นหมายถึงรากฐานอนาคตที่มั่นคงสำหรับลูกที่คุณรัก