ซื้อประกันบำนาญให้มีรายได้ตอนเกษียณทุกเดือน

วันนี้เรามาแนะนำ Tip ง่ายๆในการซื้อประกันแบบบำนาญให้มีเงินเดือนหลังเกษียญกัน ประกันบำนาญเป็นการการันตีรายได้หลังเกษียณที่แน่นอน เคล็บลับง่ายๆ ที่จะทำให้เรามีรายได้หลังเกษียณ ทุกเดือนคือ แบ่งซื้อประกันแบบบำนาญทุกๆ เดือนเดือนละฉบับ เช่น ถ้าต้องการเงินเดือน หลังเกษียณเดือนละ 30,000 บาท แทนที่เราจะซื้อประกันบำนาญผลตอบแทนปีละ 360,000 บาท ให้เราเลือกซื้อประกันบำนาญผลตอบแทนปีละ 30,000 บาท แต่ซื้อเดือนละครั้ง เพียงเท่านี้ช่วงหลังเกษียณ เราก็จะมีรายได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการบริหารเงินหลังเกษียณ เหมือนมีคนจ่ายเงินเดือนให้เราใช้ จนเสียชีวิต

6 ขั้นตอนการวางแผนสู่อิสรภาพทางการเงิน

1.สภาพคล่องดี ขั้นตอนแรกที่เราควรคำนึงถึงคือการสร้างสภาพคล่องพื้นฐานให้กับตัวเราเอง เมื่อสภาพคล่องดีแล้วเปรียบเสมือนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทาน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงได้แก่ เงินสำรองฉุกเฉิน เงินก้อนนี้ควรมี 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน 2.กำจัดหนี้เสีย เมื่อสภาพคล่องพื้นฐานของเราดีแล้ว ลำดับต่อมาคือต้องกำจัดหนี้เสียทิ้ง และเลิกนิสัยการก่อหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ เช่น หนี้บัตรเครดิต เงินกู้ระยะสั้นที่กู้มาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่มีประโยขน์ 2 อย่างนี้ต้องรีบวางแผนกำจัดให้สินซากโดยเร็วที่สุด เพราะภาระดอกเบี้ยนี้เป็นรูรั่วขนาดใหญ่ของแผนการเงิน 3.ปิดความเสี่ยง ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน ตลอดทุกช่วงเวลาของการวางแผนการเงินย่อมมีความไม่แน่นอนในชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เสียชีวิต และปัญหาสุขภาพ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นเพื่อความมั่งคงของแผนการเงิน เราควรปิดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ด้วยการวางแผนประกันเพื่อความอุ่นใจของครอบครัวและแผนการเงิน 4.สร้างระบบอัตโนมัติ ความเฉี่อยที่เป็นอุปสรรค์ในการวางแผนการเงินจะถูกกำจัดไปด้วยการสร้างระบบการออมอัตโนมัติ การออมเป็นประจำทุกเดือน(DCA :dollar cost average) นอกจากจะเป็นการสร้างวินัยในการออมแล้วยังเป็นกลยุทย์การกระจายการลงทุนที่ชาญฉลาดอีกด้วย 5.สะสมเพื่อเป้าหมาย เมื่อมีระบบการออมอัตโนมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดเป้าหมายการออมว่า เราจะออมเพื่ออะไรและต้องออมต่อเดือนเท่าไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แผนการเงินที่สำคัญของการสะสมคือวางแผนเพื่อเกษียณและวางแผนการศึกษาบุตร 6.ลงทุนเพื่ออิสรภาพ การลงทุนควรเป็นเป้าหมายสุดท้ายของแผนการเงิน หลังจากที่คุณวางรากฐานการเงินในทุกส่วนอย่างมั่นคงแล้ว เพื่อนำคุณสู่เป้าหมายสุดท้ายที่สูงสุดคืออิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง  

วางแผนการเงินง่ายนิดเดียว เพียง นับหนึ่งถึงห้า…

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นคือการออม การออมเงินคือหัวใจแรกของการวางแผนการเงิน กว่าจะถึงความมั่งคั่งที่ตั่งใจไว้ก้าวแรกคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่ออนาคตที่มั่งคง ขั้นตอนที่ 2 เคล็ดลับ คือ 1. สร้างสินทรัพย์ 2.หยุดสร้างหนี้ เคล็ดลับของการสร้างความมั่งคั่งหลักๆมีอยู่แค่ 2 อย่างเท่านั้น คือสร้างสินทรัพย์ และหยุดสร้างหนี้สิน และสินทรัพย์นี้เองจะทำให้เราสามารถมีอิสระภาพทางการเงินได้ในอนาคต เมื่อรายได้ของสินทรัพย์มากกว่ารายจ่ายของตัวเรา ขั้นตอนที่ 3 เข้าใจความจริงสามอย่าง 1. ตายเร็ว (ทิ้งภาระให้คนที่อยู่ ) 2. ตายช้า (ไม่มีเงินเกษียณ) 3. ไม่ตาย (ทุพพลภาพ ) ความจริง 3 อย่างที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อความไม่ประมาทในการวางแผนการเงิน เพราะการวางแผนการเงินคือการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต และความจริง 3 อย่างนี้เราสามารถวางแผนเตรียมการปกป้องได้ ขั้นตอนที่ 4 ลำดับการสร้างความมั่งคั่ง คือ 1. สร้างความมั่นคั่ง (Wealth Creation) 2. ปกป้องความมั่นคั่ง(Wealth Protection) 3. สะสมความมั่งคั่ง (Wealth[…..]

เริ่มต้นการวางแผนการเงินด้วยระบบรวยอัตโนมัติ

จากการหักเงินออมจากรายได้ก่อนที่เราจะใช้จ่ายเป็นประจำทุกๆเดือน

เก็บออมจนมีกองทุนสำรองฉุกเฉิน และสร้างความมั่งคงด้วยการกระจายความเสี่ยงต่างๆเช่น การซื้อประกัน และกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม